Πόσα κοινά στοιχεία έχουν μεταξύ τους η φτώχεια, η ανισότητα και η κινητικότητα; Ελάχιστα!

Πόσα κοινά στοιχεία έχουν μεταξύ τους η φτώχεια, η ανισότητα και η κινητικότητα; Ελάχιστα!
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μείωση της απόλυτης φτώχειας είναι μια από τις λιγότερο συζητημένες ιστορίες επιτυχίας της σύγχρονης εποχής μας.