Στο χαμηλότερο ποσοστό από το 1991 η ανεργία στη Ρωσία

Στο χαμηλότερο ποσοστό από το 1991 η ανεργία στη Ρωσία
- Ο αριθμός των επίσημα καταγεγραμμένων άνεργων στην Ρωσία, στις 15 Αυγούστου ανήλθε στις 684.760 χιλιάδες άτομα. Πρόκειται για τον χαμηλότερο ...