Věk uživatelů tvrdých drog se ve Zlínském kraji zvyšuje, zato s alkoholem a marihuanou mají ...

Věk uživatelů tvrdých drog se ve Zlínském kraji zvyšuje, zato s alkoholem a marihuanou mají ...
- Nejdostupnější nelegální drogou ve Zlínském kraji je marihuana, vedle ní je dlouhodoběji relativně vysoká dostupnost pervitinu. Policii se ale daří ...