Hepatit çok uzun zaman klinik belirti vermez”

Hepatit çok uzun zaman klinik belirti vermez”
- Dünyada viral hepatit ile yaşayanların yüzde beşinin bu virüslerle ... C'nin neden olduğu ölümlerin daha çok korktuğumuz ve sakındığımız HIV ( AIDS ) ...