Πολύ πίσω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στην απασχόληση η Ελλάδα

Πολύ πίσω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στην απασχόληση η Ελλάδα
- Στο τέλος του 2017 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα βρισκόταν στο 21,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρωζώνη ήταν στο 9,1%. Η έκθεση ...