Η φτώχεια προκαλεί κατάθλιψη;

Η φτώχεια προκαλεί κατάθλιψη;
- Όμως οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που παρά τις δύσκολες συνθήκες και την φτώχεια ανέπτυξαν μία καθ' ...