Μειώνεται η ανεργία

Μειώνεται η ανεργία
- Συνεχίζονται να μειώνονται τα στοιχεία ανεργίας. Η Στατιστική Υπηρεσίας της Τουρκίας ανακοίνωσε τα στοιχεία εργατικού δυναμικού για τον Απρίλιο ...