Οι νέοι παίρνουν πτυχία που οδηγούν στην ανεργία!

Οι νέοι παίρνουν πτυχία που οδηγούν στην ανεργία!
- Σε μια χώρα όπου η ανεργία καλπάζει ενώ οι πτυχιούχοι πολλαπλασιάζονται, το αντικείμενο σπουδών -και όχι η πληθώρα πτυχίων- είναι τελικά αυτό ...