Ανεργία και χαμηλοί μισθοί για τους νέους επιστήμονες

Ανεργία και χαμηλοί μισθοί για τους νέους επιστήμονες
- Μισθούς κάτω από 400 ευρώ παίρνουν σχεδόν 2 στους 10 νέοι πτυχιούχοι, που κατάφεραν να βρουν δουλειά. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία. φέρνει στο ...