Προγράμματα για την ανακούφιση των ανέργων και όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια

Προγράμματα για την ανακούφιση των ανέργων και όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια
- Ο Δήμος Πατρέων αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και την ανεργία ...