Θετική Φωνή»: Νέες δεσμεύσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων, χωρίς χρονοδιάγραμμα και εθνικό ...

Θετική Φωνή»: Νέες δεσμεύσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων, χωρίς χρονοδιάγραμμα και εθνικό ...
- Η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής συνιστά τον έναν από τους δύο πυλώνες της θεραπείας για τον HIV. Ο δεύτερος και εξίσου κρίσιμος πυλώνας είναι οι ...