Πόσο πράγματι έπεσε η ανεργία;

Πόσο πράγματι έπεσε η ανεργία;
- Πώς όμως να συνεννοηθούμε γι' αυτόν τον σχεδιασμό, όταν η κυβέρνηση επιμένει να χρησιμοποιεί στοιχεία άλλα αντί άλλων για την ανεργία; Πράγματι, ...