Ανεργία και μισθοί πείνας διώχνουν τους πτυχιούχους από την Ελλάδα

Ανεργία και μισθοί πείνας διώχνουν τους πτυχιούχους από την Ελλάδα
- Από την άλλη, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολη στα άτομα με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, καθώς το ποσοστό ανεργίας ...