Μια καλλιτέχνης εξήγησε την αμφιφυλοφιλία με τον πιο απλό τρόπο

Μια καλλιτέχνης εξήγησε την αμφιφυλοφιλία με τον πιο απλό τρόπο
- Η αμφιφυλοφιλία είναι μια έννοια αρκετά μπερδεμένη, ως και παρεξηγημένη από πολλούς. Συχνά τα αμφιφυλόφιλα άτομα, άνδρες και γυναίκες, ...