Η ευελιξία στους μισθούς ενδέχεται να αυξάνει τις ανισότητες- To παράδειγμα της Γερμανίας

Η ευελιξία στους μισθούς ενδέχεται να αυξάνει τις ανισότητες- To παράδειγμα της Γερμανίας
- Τα ποσοστά ανεργίας στην ευρωζώνη εξακολουθούν να βρίσκονται στο 8,5% κατά μέσο όρο, έπειτα από μια πενταετία που σημείωναν αύξηση, όμως ...