Her mülteci için eşit koşulda sağlık hakkı yok

Her mülteci için eşit koşulda sağlık hakkı yok
- Savaşın nedeni ve sonucunun ırkçılık olduğunu, bunun da ruh sağlığı ve fiziksel sağlıkta bozulma ile güçlü ilişkilerinin olduğunu belirtilen açıklamada ...