Důstojnost pro všechny.' Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví

Důstojnost pro všechny.' Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví
- Kritici tehdy varovali před dalším rozšiřováním práv homosexuálních lidí, zastánci poukazovali na zájmy dětí. Předlohu, za kterou rovněž stála Maxová, ...