Γαλλία: Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δυο ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Γαλλία: Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δυο ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη
- Ενώ οι φόβοι για την ανεργία είναι χαμηλότεροι από το μέσο όρο, έχουν αυξηθεί μαζικά - ο συγκεκριμένος δείκτης ενισχύθηκε κατά 18 μονάδες- στο ...