Τώρα θυμήθηκαν την υψηλή ανεργία των νέων στον ευρωπαϊκό νότο

Τώρα θυμήθηκαν την υψηλή ανεργία των νέων στον ευρωπαϊκό νότο
- Στη συνέντευξη που δημοσιεύεται υπό τον τίτλο «Η Γερμανία φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη» ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ...