Ανεργία, φτώχεια και διακοπή του σχολείου εισιτήριο για τα ναρκωτικά

Ανεργία, φτώχεια και διακοπή του σχολείου εισιτήριο για τα ναρκωτικά
- Αμάθεια φτώχεια και ανεργία, είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες οι οποίοι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στα ναρκωτικά. Αυτό προκύπτει από τα ...