Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κοινωνικών προγραμμάτων περιόδευσαν στην Κύπρο

Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κοινωνικών προγραμμάτων περιόδευσαν στην Κύπρο
- (ΕΑΡΝ) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια (Κύπρου), ξεκίνησε από τη Λεμεσό, με συνάντηση με το Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη.