Προτάσεις για την ανεργία και τα προβλήματα των νέων

Προτάσεις για την ανεργία και τα προβλήματα των νέων
- Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, η ανεργία, ρημάζει τους νέους καθημερινά. Χιλιάδες εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης αλλά και ...