Τι προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο για ανάπτυξη, ανεργία και πλεονάσματα

Τι προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο για ανάπτυξη, ανεργία και πλεονάσματα
- Παράλληλα, προβλέπει σημαντική μείωση της ανεργίας από το 19,9% το 2018 στο 14,3% το 2022, καθώς και περιθώρια για στοχευμένες μειώσεις ...