Η ανεργία συνεχίζει να κτυπά καμπανάκια

Η ανεργία συνεχίζει να κτυπά καμπανάκια
- Η ανεργία είναι από τα πρώτα ζητήματα που τίθενται σε τέτοιες συζητήσεις, με κύριο αίτημα την ενίσχυση της πρόνοιας, την επέκταση της κοινωνικής ...