Ένας στους δύο περίπου χρήστες με ηπατίτιδα Γ

Ένας στους δύο περίπου χρήστες με ηπατίτιδα Γ
- Το 2016 κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.027 νεοδιαγνωσθέντα κρούσματα HIV σε άτομα τα οποία προσβλήθηκαν λόγω ενέσιμης χρήσης ...