Το όραμα ενός τραπεζίτη, για έναν κόσμο δίχως φτώχεια

Το όραμα ενός τραπεζίτη, για έναν κόσμο δίχως φτώχεια
- Ένα δάνειο ύψους μόλις 42 δολαρίων για τους φτωχούς εργάτες πριν από τέσσερις δεκαετίες οδήγησε σε ένα παγκόσμιο κίνημα μικρο-πίστωσης που ...