Πως επηρεάζει το σεξ την όραση

Πως επηρεάζει το σεξ την όραση
- Ακόμα και η μόλυνση με τον ιό του AIDS, τον HIV, μπορεί να έχει συνέπειες στα μάτια. Υπολογίζεται ότι το 75-80% των φορέων του ιού θα χρειασθούν ...