Θάνατος» σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες

Θάνατος» σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες
- Η ανεργία παραμένει σταθερά πάνω από το 20%. Με τις περισσότερες νέες προσλήψεις να είναι μερικής απασχόλησης και με μισθούς των 360 ευρώ.