Το Κέντρο Ζωής ενημέρωσε 65.000 μαθητές για τον HIV και το AIDS

Το Κέντρο Ζωής ενημέρωσε 65.000 μαθητές για τον HIV και το AIDS
- Το πρόγραμμα «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β' & Γ' Λυκείου» του Κέντρου Ζωής έφτασε σε περισσότερα από 600 σχολεία (36% των ...