10 προγράμματα για 80.000 θέσεις εργασίας

10 προγράμματα για 80.000 θέσεις εργασίας
- Σημειώνει, δε, ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουν δημιουργηθεί συνολικά 400.000 νέες θέσεις εργασίας και προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας .