Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story"

Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story"
Φτώχεια, τεράστια προβλήματα στις οικογένειες με παιδιά, επιβολή των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών, ανέχεια ακόμη και στις τάξεις των εργαζομένων, περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, υψηλή ανεργία και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό βοήθημα για τη συντριπτική ...