Prvý český pár gay rodičů

Prvý český pár gay rodičů
- Lze se však domnívat, že pro homosexuálně založenou populaci je tato metoda reprodukční medicíny zcela nepřijatelná, a jako taková jasně vyznívá ...