Μεγάλη έρευνα σε 140 χώρες: Είδος προς εξαφάνιση οι καλές δουλειές – Στο 30% η πραγματική ...

Μεγάλη έρευνα σε 140 χώρες: Είδος προς εξαφάνιση οι καλές δουλειές – Στο 30% η πραγματική ...
- Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), η ανεργία αγγίζει μόλις το 5,6% του πλανήτη, δηλαδή περίπου 260 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ...