Δρ Λ. Κωστρίκης: «Γενική έλλειψη γνώσης στην Κύπρο για το ΗIV/ΑIDS»

Δρ Λ. Κωστρίκης: «Γενική έλλειψη γνώσης στην Κύπρο για το ΗIV/ΑIDS»
- Λέοντιος Κωστρίκης, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα γύρω από τον ΗIV/ΑIDS για τρεις και πλέον δεκαετίες μιλά με τον Χρίστο Λαζανιά για τα σημερινά δεδομένα του ιού στην Κύπρο. Πόσο θα πρέπει να μας ανησυχεί ο ρυθμός των νέων μολύνσεων. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο HIV και το AIDS.