'İstismarcıların yüzde 67'si tanıdık çıkıyor'

'İstismarcıların yüzde 67'si tanıdık çıkıyor'
- Çocuk istismarının tanınması ve türleri konusunda ailelerin eğitilmesinin yanında, çocukla çalışan uzmanların farkındalıklarının artırılmasının ve bu konuda tıp, sosyal hizmetler ve hukukun birlikte, bütüncül olarak çocuğu ele almasının gerekliliğini vurgulamalıyız. Amacımız, beden ve ruh sağlığı yerinde, ...