Erkeklere ve sansüre rağmen lezbiyenliği yazıp anlatan bir kadın: Violette Leduc

Erkeklere ve sansüre rağmen lezbiyenliği yazıp anlatan bir kadın: Violette Leduc
- Cinselliğin, biseksüel ya da eşcinsel olmanın, kürtajın düne nispeten daha rahat konuşulduğu dünyada bu konuları 1950'lerde yüksek sesle dillendirme cesaretini gösterir Violette. Tabu yıkıcı bir kadın olan Violette, sansüre rağmen yazar, karşı çıkar ve yine yazar. 1950'lerin Fransa'sı için oldukça ...