Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi

Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi
- Failin de mağdurun da aile yapısı, gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili hususlar irdelenmeli." dedi. ... Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...