Χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας εκατομμύρια Έλληνες - 'Ένας στους οκτώ με ακάλυπτες ...

Χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας εκατομμύρια Έλληνες - 'Ένας στους οκτώ με ακάλυπτες ...
- Το μειονέκτημα αυτό προκύπτει από τη φτώχεια, η οποία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Το 35,6% του πληθυσμού της χώρας μας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να βρίσκεται στο 23,5%, όπως προκύπτει από το ...