Παπαδημούλης: Η ανεργία των νέων μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με ισχυρή ανάπτυξη

Παπαδημούλης: Η ανεργία των νέων μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με ισχυρή ανάπτυξη
- Τη σημασία της ανάπτυξης στη χώρα μας, ώστε να επωφεληθούν οι νέοι που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, υπογράμμισε ο Δημήτρης ... Επίσης, ο ίδιος σημείωσε ότι «η ανεργία των νέων μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο εάν εξασφαλίσουμε αυτή η ανάπτυξη να είναι ισχυρή και μακροχρόνια» και ...