Οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους και επιχειρηματίες

Οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους και επιχειρηματίες
- Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής ...