Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν είναι πρόβλημα ...

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν είναι πρόβλημα ...
- Το καινοτόμο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών εντάσσεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανεργίας, έχοντας ταυτόχρονα ένα πολλαπλασιαστικό κοινωνικό όφελος. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας οκτώ μηνών και προϋπολογισμού 32 ...