Μειωμένη κατά 5,5 μονάδες η ανεργία μέσα σε 3 χρόνια»

Μειωμένη κατά 5,5 μονάδες η ανεργία μέσα σε 3 χρόνια»
- Αναλύοντας το θέμα της ανεργίας, η πρόεδρος και διοικήτρια του ΟΑΕΔ αναφέρει ότι αυτό που πρέπει να προταχθεί ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι η επιμονή της μακροχρόνιας ανεργίας, της οποίας το ποσοστό παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα, αν και μειωμένο σε σχέση με το 2014.