WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

čtvrtek 22. března 2018

Yaşlılıkta enfeksiyon riski yüksek, aşının önemi büyük

Yaşlılıkta enfeksiyon riski yüksek, aşının önemi büyük
- Akıl ve ruh sağlığı: Yaşlılıkta demans ve depresyon yaşam kalitesini bozan, durumlardır. Stresten uzak ... Ülkemizde konjuge pnömokok aşısı 2016 yılından beri 65 yaşın üstündekilere ve 18-64 yaş arasında kronik hastalığı olanlara aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde ücretsiz yapılmaktadır.” ...

Follow by Email