WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

pátek 30. března 2018

Psikolojik, anti-semitik ve homofobik işkence gördüm"

Psikolojik, anti-semitik ve homofobik işkence gördüm"
- O parmaklıkların her bir çubuğu aslında perdenin bir drapesi kadife gibi sunulan bir tiyatro, bir opera, bir retorik tiyatro perdesinin bir drapesiydi. Onlar kapıları kapattıkça ben daha özgürdüm içerde. Antisemitik ve homofobik ağır psikolojik işkenceye maruz kalıyorsunuz. Benim gibi bir LGBT bireyseniz ve ...

Follow by Email