Tags about global social exclusion | International

úterý 27. března 2018

Göç Dalgası 'Tüberküloz' Endişesi Yarattı

Göç Dalgası 'Tüberküloz' Endişesi Yarattı
Hiv' virüsü taşıyanlar, 'AIDS' tanısı almış kişiler, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kanserli hastalar, ileri yaş veya 5 yaşın altındaki çocuklar risk grubunda yer alır. Bu hastalıktan korunmak son derece önemlidir. Bu konuda programlar geliştirilmiştir. Birçok ülke tedavi programını uygulamaktadır. Ülkemiz ...

Follow by Email