Göç dalgası 'tüberküloz' endişesi yarattı

Göç dalgası 'tüberküloz' endişesi yarattı
- Bazı kişiler tüberküloza yakalanmada risk grubundadır. 'Hiv' virüsü taşıyanlar, 'AIDS' tanısı almış kişiler, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kanserli hastalar, ileri yaş veya 5 yaşın altındaki çocuklar risk grubunda yer alır. Bu hastalıktan korunmak son derece önemlidir. Bu konuda programlar geliştirilmiştir.