Μέτρο στην αισιοδοξία για οικονομική ανάπτυξη θέτει η Πορτογαλία

Μέτρο στην αισιοδοξία για οικονομική ανάπτυξη θέτει η Πορτογαλία
- Το μόνο σημείο στο οποίο διαφαίνεται βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Δεκεμβρίου είναι η ανεργία, με την κεντρική τράπεζα να προβλέπει μείωση στο 7,3% φέτος, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 7,8%. Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,6% το 2020 από ...