Οι Φινλανδοί δοκιμάζουν ένα επαναστατικό σύστημα κοινωνικής πολιτικής

Οι Φινλανδοί δοκιμάζουν ένα επαναστατικό σύστημα κοινωνικής πολιτικής
- Η αριστερά το βλέπει ως ένα εργαλείο για μια πιο δίκαιη αναδιανομή των εισοδημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας και της οικονομική ανισότητας. Οι νομοθέτες το βλέπουν ως μια απλούστερη και φθηνότερη εναλλακτική ενός συστήματος κοινωνικής πολιτικής που δεν ενδιαφέρεται ...