Κατώτατος μισθός: Από «προστάτης» των χαμηλόμισθων, επιταχυντής της φτώχειας!

Κατώτατος μισθός: Από «προστάτης» των χαμηλόμισθων, επιταχυντής της φτώχειας!
- «Ο κατώτατος μισθός μέσω της δραστικής συρρίκνωσής του, τόσο σε πραγματικούς όσο και σε ονομαστικούς όρους, σε συνδυασμό με την πλήρη αποδόμηση και κατάρρευση του συστήματος συλλογικής διαπραγμάτευσης και των ΣΣΕ, μετατράπηκε στην Ελλάδα από εργαλείο προστασίας των ...