Έτσι θα λάβουν το επίδομα του Πάσχα ύψους 300 και 350 ευρώ οι άνεργοι ναυτικοί

Έτσι θα λάβουν το επίδομα του Πάσχα ύψους 300 και 350 ευρώ οι άνεργοι ναυτικοί
- Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα της τελευταίας απόλυσης του/της ναυτικού και μετέπειτα. Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα ...